Posjetite najljepši simbol Belog Manastira i prelijepu priču o obnovljenoj građi iz zaborava.

Uređenjem/dogradnjom postojeće građevine u današnji etnološki centar,  nastojala se stvoriti kulturna turistička ponuda koja komplimentira postojeću etno-enološku ponudu.

Na području Etnološkog centra izložena su vrijedna barokna etnološka blaga. U vanjskom dijelu nalazi se paviljon sa pozornicom na kojoj se često održavaju koncerti i drugi kulturni događaji.

Prikazivanjem vrijednih etnoloških blaga Baranje unutar prostora etnološkog centra nastoji se razviti cjelogodišnja turistička ponuda.