Konstantno

podizanje kvalitete.

SUFINANCIRANJE

OPREMANJA OBJEKTA

Opremanje objekta je dijelom financirano sredstvima proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu kroz
„Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini“.
znak EU

NAZIV PROJEKTA

„Uvođenje znakova „Hrvatska kvaliteta“ za usluge pružanja smještaja i usluge oglašavanja i marketinga“
Referentni broj: KK 03.2.1.11.0073
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke EK PRO d.o.o.“

Opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt je usmjeren ka povećanju konkurentnosti i prepoznatljivosti hrvatskih usluga nadprosječne kvalitete uvođenjem znakova “Hrvatska kvaliteta” za usluge pružanja smještaja te usluge oglašavanja i marketinga tvrtke EK PRO d.o.o.
Primjenom znakova kvalitete ostvariti će se preduvjeti za rast prihoda tvrtke, bolje pozicioniranje te doprinos jačanju identiteta hrvatskih usluga na domaćem i stranom tržištu.
Rezultat projekta je uvođenje znaka Hrvatska kvaliteta, a pokazatelj web stranica te službeni dokumenti tvrtke koji će biti vidljivi široj javnosti, odnosno našim kupcima i potencijalnim kupcima, a na kojima će biti znak “Hrvatska kvaliteta”.
Korisnik projekta:
EK PRO d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
26.000,00 kn
Iznos koji sufinancira EU:
26.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta:
29.6.2020. – 28.6.2021.
Kontakt osoba:
Kristina Kotromanović
+38591 4555 402
villa@ek-pro.hr
prodaja@ek-pro.hr
www.strukturnifondovi.hr